sokrates fotspor

 

I Sokrates’ fotspor er en filosofi- og vitenskapshistorie særlig beregnet på examen philosophicum. […] Forfatteren, som selv underviser til ex.phil., har skrevet en bok som nettopp er sokratisk i sin tilnærming: Åpen, spørrende og ikke-autoritær. Den har blitt en klar og lettfattelig fremstilling, preget av formidlingsglede og stor faglig innsikt.

 

Fra forlagets presentasjon

 

◄ Tilbake         Les anmeldelse