Den beste norske «filosofihistorien»?

 

[…] Etter å ha lest hele boken er jeg ikke i tvil om at den rager høyt over de aller fleste av de fremstillingene som allerede eksisterer. Det er to forhold som i særlig grad begrunner denne vurderingen: For det første Svares formuleringsevne og pedagogiske teft. Bortsett fra noen få unntak er stilen gjennomgående enkel og klar. Med tanke på at boken primært er beregnet på nybegynnere, kan man ikke annet enn å bli imponert. Det finnes gode fremstillinger på bokmarkedet allerede, men jeg kan ikke se at noen har ivaretatt de pedagogiske verdiene i samme grad som Svare. […]

 

Så til det andre forholdet: Svares evne til å se historiske sammenhenger mellom filosofisk og teologisk tankegods, er en mangelvare i norsk filosofimiljø. Den mangelen har til tider nesten vært pinlig både i muntlig og skriftlig sammenheng. Svares fremstilling er overlegen på dette punktet. […]

 

Når mine studenter spør meg om hvilken «filosofihistorie» jeg vil anbefale, er jeg ikke lenger i tvil.

 

Ralph Henk Vaags i Apollon, april 1996

 

  Tilbake