metaf-bok

En metafor er et bilde som griper, engasjerer og begeistrer, og brukes mye i poesi og litteratur. Men metaforen kan også anvendes som et mentalt kart. […] I denne boken ser vi hvordan metaforer brukes og virker i filosofi, vitenskap, religion, politisk retorikk, terapi og ikke minst i dagliglivet.

 

Metaforene påvirker oss enten vi er klar over det eller ikke. Fra kulturen vi lever i tar vi opp deres grunnlegende tankemønstre, og lar dem forme ikke bare våre tanker, men også våre liv. […]

 

”Livet er en reise” er en tankevekkende bok om metaforenes betydning for vår tilværelse og forståelsen av den.

 

Fra forlagets presentasjon

 

◄ Tilbake        

 

.