brodre.jpg

Kvinnelige masekjerringer og mannlige unnasluntrere. Slik kan menns og kvinners oppfatninger av hverandre beskrives i pleie- og omsorgssektoren. Mens mennene karakteriseres som rotete og seine i stellet, reagerer de selv på det som fra deres ståsted oppfattes som «den kvinnelige pekefingeren». Likevel - og heldigvis - er ikke dette hele bildet. En studie av et sykehjem der andelen menn økte, viser at trivselen økte hos både menn og kvinner.

 

Boka gir en fyldig beskrivelse av hva som skjedde på dette sykehjemmet. I tillegg drøftes de historiske og kulturelle forutsetningene for dagens lave mannsandel innenfor pleie og omsorg. Forfatteren ser på holdningene til pleie- og omsorgsyrkene hos gutter i tenårene, og gjennom intervjuer med mannlige sykepleierstudenter kommer det fram hva det er som motiverer dem til å velge denne yrkesveien.

 

Dette er en bok for helsefagstudenter og helsearbeidere. Det er også en bok for politikere og byråkrater som har det overordnede ansvaret for å legge til rette for en velfungerende pleie- og omsorgssektor og et velfungerende helsevesen

 

Fra forlagets presentasjon

 

◄ Tilbake        

 

.